کلیه خدمات این سایت تخت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.